Formació

Formació del professorat

Com a formador, he participat a activitats de formació del professorat de…

 • Universitat de Barcelona
 • Universitat Autònoma de Barcelona
 • Universitat Ramon Llull
 • Universitat Pompeu Fabra
 • Universitat Oberta de Catalunya
 • Universitat Politècnica de Catalunya
 • GENCAT – Departament d’Ensenyament
 • Consorci d’Educació de Barcelona

 

Tot seguit, una mostra de les activitats…

 • Seminari de coordinació de programació i robòtica educativa
 • Seminari de coordinació de robòtica i programació
 • STEAM a l’aula: Disseny i creació 3D amb Beetle Blocks
 • Taller Robòtica amb Gràcia
 • Taller introducció a la programació i la robòtica
 • Taller de robòtica educativa i geometria a secundària
 • Presentació d’experiències: Entorns de programació a secundària
 • Presentació d’experiències: Robòtica educativa a l’educació secundària
 • Les TAC per a la millora de la competència comunicativa en llegua anglesa en escenaris d’aprenentatge AICLE
 • Taller per responsables TAC de centre
 • Aprenem programant robots
 • Seminari de dinamització de robòtica i programació
 • Tècniques TAC. Recerca de la competència digital
 • Dinamització de la robòtica educativa
 • Formació de formadors: Tecnologies i Competència Digital
 • Metodologia TAC
 • Comunicació a la Jornada Aumenta.me 2013
 • Taller “Pensament creatiu a l’aula amb l’Scratch”
 • Competència digital: Comunicar-se, relacionar-se i col·laborar en entorns digitals
 • Ús metodològic de les pissarres digitals
 • 4a Jornada ABP. L’aprenentatge basat en problemes: experiències i noves tecnologies
 • Metodologies centrades en l’aprenent: L’aprenentatge basat en projectes
 • Gestió del coneixement: Moodle
 • Aprofitament de la plataforma educativa Moodle
 • La pissarra digital com a recurs per treballar a l’aula
 • 1a Trobada sobre les intel·ligències múltiples i les competències bàsiques: noves metodologies a l’aula
 • Entorns virtuals d’aprenentatge
 • Formació del professorat formador de cursos telemàtics TAC
 • Seminari de dinamització en Tecnologies de l’Aprenentatge i el Coneixement (TAC)
 • Formació de formadors: Tecnologia
 • 3a Jornada d’aplicacions a l’aula de l’aprenentatge basat en problemes (ABP-PBL)
 • L’ús metodològic dels projectes a l’aula de tecnologia
 • 2a Jornada de formació inicial dels programes d’innovació educativa en TIC i ECA
 • Gestió organitzativa de seminaris TIC
 • Aprenentatge en un entorn virtual
 • Entorns virtuals d’aprenentatge
 • Internet i la tecnologia a secundària
 • Sessió de presentació del programa de formació per a l’ensenyament de la Tecnologia
 • Elaboració del pla de formació de centre