Exposició: Press Start. Comença el Joc

Press Start › Comença el Joc ens relata la història del videojoc a través d’una mirada a la idea d’interacció. La interacció és una característica inherent dels videojocs i la peça fonamental de la jugabilitat. És el que els diferencia d’altres expressions, de les quals n’incorporen elements (il·lustració, música, narrativa, cinema…). La interacció és també el que fa de tots aquests elements un conjunt inseparable. De tal manera que el videojoc pot esdevenir no només una forma d’oci sinó també una expressió artística, un sistema d’aprenentatge, una eina comunicativa, d’integració social, etc.

La mostra ens convida a fer una reflexió sobre dues dimensions del videojoc. D’una banda, entès com a producció cultural, no només multimèdia sinó també transmèdia, que transcendeix la seva forma i objecte inicials. De l’altra, ens proposa una mirada al seu potencial com a eina pedagògica i la seva capacitat d’innovació en aquesta àrea.

Espai: Espai Cultura Fundació Sabadell 1859
Dossier pedagògic