Skip to content

Creixent junts – Activitat de construcció de flors LEGO amb nens

15 de maig de 2024

Un entorn que fomenta la connexió i el creixement

L’activitat “Creixent Junts” no només promou la creativitat, la imaginació i el treball en equip, sinó que també crea un entorn ideal per al desenvolupament de habilitats socials i la relació internivells. A través de la construcció de flors amb LEGO, els participants de diferents edats i experiències tenen l’oportunitat d’interactuar, comunicar-se i col·laborar per a aconseguir un objectiu comú.

Habilitats socials en acció

  • Comunicació: Els participants aprenen a comunicar-se de manera efectiva, expressant les seves idees, escoltant atentament als altres i resolent conflictes de manera pacífica.
  • Treball en equip: La construcció de flors amb LEGO requereix treball en equip i col·laboració. Els participants aprenen a compartir idees, distribuir tasques i treballar junts per a aconseguir un resultat satisfactori.
  • Empatia i comprensió: Al treballar amb nens d’altres edats, els participants desenvolupen la seva empatia i comprensió. Aprenen a veure les coses des de diferents perspectives i a valorar les aportacions de tots els membres de l’equip.
  • Resolució de problemes: La construcció amb LEGO pot presentar reptes que els participants han de superar en equip. Això els ajuda a desenvolupar les seves habilitats de resolució de problemes i la seva capacitat per a pensar de manera creativa i trobar solucions innovadores.

Vincles amb les persones i amb el territori

  • Connexió intergeneracional: El taller “Creixent Junts” crea un espai on alumnes d’institut i nens petits de l’escola poden connectar i aprendre uns dels altres. Això ajuda a trencar barreres generacionals i a promoure el respecte i la comprensió entre persones de diferents edats.
  • Mentoria: Els alumnes d’institut poden actuar com a mentors dels nens petits, guiant-los en el procés de construcció i compartint els seus coneixements i experiència. Això els ajuda a desenvolupar el seu lideratge i les seves habilitats de comunicació.
  • Aprenentatge mutu: Tant els alumnes d’institut com els nens petits poden aprendre uns dels altres en aquest entorn d’aprenentatge col·laboratiu. Els nens petits poden aprendre sobre la construcció amb LEGO i el treball en equip, mentre que els alumnes d’institut poden aprendre sobre la paciència, la flexibilitat i la importància de treballar amb persones de diferents edats i experiències.

Creixent junts: Habilitats, relacions i impacte

L’activitat “Creixent Junts” va més enllà de la simple construcció de flors amb LEGO. És una experiència que fomenta la connexió social, el creixement personal i la relació escolar internivells. Els participants tenen l’oportunitat de desenvolupar habilitats valuoses, construir relacions significatives i fer un impacte positiu en la seva comunitat.

+ informació i recursos