Skip to content

OpenSCAD – La torre rosa de Montessori

20 d'octubre de 2023

Proposta 1 OpenSCAD

Disseny en 3D de la torre rosa de Montessori amb l’eix Z com a referència

//-- Construcció de la torre rosa de Montessori amb l'eix Z com a aresta de referència

//-- Definició del paràmetre de la peça petita
costat=10;

//-- Sèrie de 10 cubs amb translació de n*costat per situar-se a sobre de l'anterior

cube([10*costat,10*costat,10*costat]);

translate([0,0,10*costat])
cube([9*costat,9*costat,9*costat]);

translate([0,0,(9+10)*costat])
cube([8*costat,8*costat,8*costat]);

translate([0,0,(8+9+10)*costat])
cube([7*costat,7*costat,7*costat]);

translate([0,0,(7+8+9+10)*costat])
cube([6*costat,6*costat,6*costat]);

translate([0,0,(6+7+8+9+10)*costat])
cube([5*costat,5*costat,5*costat]);

translate([0,0,(5+6+7+8+9+10)*costat])
cube([4*costat,4*costat,4*costat]);

translate([0,0,(4+5+6+7+8+9+10)*costat])
cube([3*costat,3*costat,3*costat]);

translate([0,0,(3+4+5+6+7+8+9+10)*costat])
cube([2*costat,2*costat,2*costat]);

translate([0,0,(2+3+4+5+6+7+8+9+10)*costat])
cube([1*costat,1*costat,1*costat]);

TIPS

La variable “costat” no és necessaria, donat que es coneix la mida de les arestes. Permet, però, personalitzar les mides dels cubs i explorar les opcions d’exportació dels dissenys.