Skip to content

OpenSCAD Activitats

30 de desembre de 2023

Propostes senzilles per iniciar-nos a l’OpenSCAD

Crear un cub

Centrar un cub

Translació d’un cub

Translació i rotació d’un cub

Crear un cilindre

“Suavitzar” un cilindre

 

Crear polígons regulars amb cilindres

 

Restar figures per “foradar”

difference(){
   cylinder(r=20, h=6, $fn=4);
   cylinder(r=18, h=30, $fn=4 , center=true);
}