Skip to content

App per aprendre a programar: Kodable

7 de gener de 2017

Kodable és una eina educativa gratuïta que ofereix una aproximació a la programació i a la resolució de problemes, en un entorn molt amigable per als més petits. L’alumnat aprendrà a programar a mida que vagi superant les diferents propostes de treball que ens proposa l’aplicació.

L’aplicació per a dipositius mòbils és gratuïta i es troba disponible per a iOS. A més, es poden desbloquejar escenaris addicionals mitjançant el recurs educatiu Kodable Class.

L’app ens proposa una bona col.lecció d’escenaris, des dels més senzills fins els més complexes, des dels que tenen una única opció de resposta fins els que en poden tenir diverses. Podem deixar que l’alumnat pugui anar fent el seu cami i anar superant els diferents reptes proposats per l’app atenent els diversos interessos i ritmes d’aprenentatge de l’alumnat.

També ens podem plantejar una dinàmica d’aula on tot el grup classe es trobi davant del repte de superar el conjunt de proves i que en petit grup puguin anar preparant una part dels escenaris per compartir-los després en una posada en comú.

Kodable també incorpora un espai específic amb guies i recursos per treballar amb l’app a l’aula i amb orientacions per treballar la programació amb els més petits.

L’alumnat pot treballar amb dispositiu mòbil, individualment o en petit grup. Si a l’aula tenim projector, podem mostrar la pantalla del nostre dispositiu iOS a la pissarra per fer les posades en comú. També podem fer captures de pantalla i imprimir-les per poder treballar en format paper…

És important tenir el màxim de recursos al nostre abast, dispositius mòbils, projector d’aula, captures de pantalla… i format paper… El més important és poder atendre correctament la dinàmica de treball i gestionar l’aula de manera que l’atenció a l’alumnat quedi garantida.

Per acabar un petit vídeo…