CESIRE – Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa

El CESIRE (Centre de Recursos Pedagògics Específics de Suport a la Innovació i la Recerca Educativa) és un centre específic de suport a la innovació i la recerca educativa. La seva finalitat és conèixer la recerca en didàctica i educació, per promoure i difondre els seus resultats i adequar-los a les necessitats del professorat que els haurà de transferir a la pràctica docent. També té la funció de dissenyar i difondre activitats i recursos que ajudin el professorat en la seva tasca innovadora, per tal de millorar els resultats escolars de l’alumnat.

La seva organització interna permet, per una banda donar resposta a les demandes específiques dels àmbits de coneixement, i per l’altra impulsar projectes de caràcter interdisciplinari, amb integració de diferents nivells educatius, amb connexions horitzontals de coneixement que promoguin l’autonomia i la creativitat de l’alumnat.