Xarxa d’Ateneus de Fabricació

Què és la Xarxa d’Ateneus de Fabricació?

Els Ateneus de Fabricació són un nou servei públic on les persones aprenen, treballen i col·laboren per fer realitat idees que, alhora, transformen l’entorn i poden contribuir al desenvolupament social.

La meta és desplegar i coordinar transversalment en els districtes de la ciutat un projecte estratègic de participació ciutadana  que vol ser “de baix a dalt”  i que es basa en els preceptes de la innovació social i l’economia col·laborativa.

Objectius de la Xarxa d’Ateneus de Fabricació

  • Apropar la tecnologia i la ciència de la fabricació digital (i les seves aplicacions) a tota la ciutadania: persones, col·lectius, entitats, empreses, escoles i institucions.
  • Desenvolupar models de participació i treball en xarxa, orientats a la innovació social i al foment de l’economia col·laborativa, que promoguin noves formes de comunicació, d’intercanvi de talent i d’aprenentatge obert i compartit.
  • Donar suport a projectes que tinguin reversió social i siguin transformadors per a un col·lectiu, per al barri, per a la ciutat o per al món. A canvi d’utilitzar els recursos públics d’un Ateneu de fabricació (espais, màquines i persones) es requerirà una o més contraprestacions.
  • Compartir el coneixement generat en tots els processos per al màxim aprofitament d’aquests.
L’excel·lència del projecte dels Ateneus de Fabricació és l’aprofitament de tots els recursos disponibles i la implicació de la ciutadania en tots els processos, la qual cosa suposa, entre d’altres, la conseqüent capacitació de les persones i la millora de la societat en el seu conjunt.

♦  ♦  ♦

Per conèixer la situació dels espais on es realitzen activitats de programació, robòtica i fabricació digital pots consultar el mapa.