Skip to content

Xarxa d’Ateneus de Fabricació

27 de desembre de 2016

Què és la Xarxa d’Ateneus de Fabricació?

Els Ateneus de Fabricació són un nou servei públic on les persones aprenen, treballen i col·laboren per fer realitat idees que, alhora, transformen l’entorn i poden contribuir al desenvolupament social.

La meta és desplegar i coordinar transversalment en els districtes de la ciutat un projecte estratègic de participació ciutadana  que vol ser “de baix a dalt”  i que es basa en els preceptes de la innovació social i l’economia col·laborativa.

Objectius de la Xarxa d’Ateneus de Fabricació

  • Apropar la tecnologia i la ciència de la fabricació digital (i les seves aplicacions) a tota la ciutadania: persones, col·lectius, entitats, empreses, escoles i institucions.
  • Desenvolupar models de participació i treball en xarxa, orientats a la innovació social i al foment de l’economia col·laborativa, que promoguin noves formes de comunicació, d’intercanvi de talent i d’aprenentatge obert i compartit.
  • Donar suport a projectes que tinguin reversió social i siguin transformadors per a un col·lectiu, per al barri, per a la ciutat o per al món. A canvi d’utilitzar els recursos públics d’un Ateneu de fabricació (espais, màquines i persones) es requerirà una o més contraprestacions.
  • Compartir el coneixement generat en tots els processos per al màxim aprofitament d’aquests.
L’excel·lència del projecte dels Ateneus de Fabricació és l’aprofitament de tots els recursos disponibles i la implicació de la ciutadania en tots els processos, la qual cosa suposa, entre d’altres, la conseqüent capacitació de les persones i la millora de la societat en el seu conjunt.

♦  ♦  ♦

Per conèixer la situació dels espais on es realitzen activitats de programació, robòtica i fabricació digital pots consultar el mapa.