Projectes senzills amb LEGO WeDo

1. Com fer servir el sensor d’inclinació de LEGO WeDo amb Scratch 2.0 en menys de 5 minuts!

Download Video

 

2. Controlar un personatge

(web: https://scratch.mit.edu/projects/82798492/)

(web: https://scratch.mit.edu/projects/88825117/)

 

3. Completem un projecte

(web: https://scratch.mit.edu/projects/13067417/)

 

(web: https://scratch.mit.edu/projects/20058182/)