Skip to content

Dinamització Scratch

16 de gener de 2017

1. L’espiral del pensament creatiu

2. Jugar i experimentar amb diversos jocs

http://scratch.mit.edu/projects/20254325/
http://scratch.mit.edu/projects/10128067/http://scratch.mit.edu/projects/31956446/
http://scratch.mit.edu/projects/19359449/

3. Entorn de programació Scratch

4. Analitzar i comentar codi

5. Completar un projecte

http://scratch.mit.edu/projects/29369900/